Draai voor klassieke weergave

Over de statistieken pagina

Statistiek is de wetenschap, de methodiek en de techniek van het verzamelen, bewerken, interpreteren en presenteren van gegevens. Het is een onderdeel van de wiskunde. Statistici trachten informatie over een populatie (al dan niet abstract) te krijgen uit de waarneming van een (meestal) beperkt aantal elementen van die populatie, de steekproef (in het geval dat de steekproef de gehele populatie omvat, spreekt men van volledige telling (census, volkstelling)). De verkregen informatie is dus bijna altijd onvolledig en daardoor onnauwkeurig. Een goede beheersing van deze onnauwkeurigheid is dan ook een essentieel onderdeel van de statistiek. De uitkomsten kunnen voor allerlei aspecten van de wetenschap, de politiek, de economie, de psychologie en sociologie, de media en de samenleving van belang zijn. Bron wikipedia


Laatste update:
27 november 2017

Over de beheerder

De beheerder is geintresseerd in de toepassingen van statistiek. Je kan statistieken gebruiken om je website beter te maken of statistiek gebruiken bij het maken van een financiele beslissing. Als je link wil aanmelden, kun je hem mailen, echter je link moet wel iets te maken hebben met het onderwerp statistiek.


Contact met de beheerder